Střední škola polytechnická, 779 00 Olomouc, Rooseveltova 79
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 28. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1AE VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1IN VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1KZM Absc VV Absc Absc Absc Absc
1ME Absc VV Absc Absc Absc Absc Absc
1MO Absc VV Absc Absc Absc Absc
1OB VV Absc Absc Absc Absc Absc
1PT VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1SKA Absc VV Absc Absc Absc Absc Absc
1SN Absc VV Absc Absc Absc Absc Absc
1TRT Absc VV Absc Absc Absc Absc
1ZF ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
1ZP VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2AE Absc VV Absc Absc Absc Absc
2IN Absc VV Absc Absc Absc Absc Absc
2KZO VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2MO Absc VV Absc Absc Absc Absc Absc
2OME VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2PN Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2SKA Absc VV Absc Absc Absc Absc
2TTM Absc VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2ZP VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3AKA ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
3KZM ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
3MO ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
3OME Absc VV Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3SMI ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
3TRT ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
3ZP ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
4OME Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dokoupilová Ivana .. .. .. .. -
Zatloukalová Daniela ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Axmann Miroslav
0 odpadá OV 1KZM (OV2A)
1 odpadá OV 1KZM (OV2A)
2 odpadá OV 1KZM (OV2A)
3 odpadá OV 1KZM (OV2A)
4 odpadá OV 1KZM (OV2A)
5 odpadá OV 1KZM (OV2A)
Bařinová Dagmar
0 změna TD 1SKA (O2)+
2 odpadá TD 3SMI (O1)
3 odpadá TD 1PT
5 odpadá T 2PN (O1)
6 odpadá T 1PT
7 odpadá TD 3AKA (O2) závěrečné zkoušky
Bernatská Pavla
1 změna EK 1PT+
4 změna 2ZP+
5 odpadá PRO 4OME (O1)
6 změna 2TTM (O3)+
7 změna ON 3OME (O2)+
Bešina Štefan
2 odpadá T 3AKA (O2)
3 odpadá T 3AKA (O2)
4 odpadá SKV 3AKA (O2)
6 změna T 1SKA (O2)+
7 odpadá SZ 1PT
Budinová Markéta
2 odpadá AJ 2MO (A1)
3 změna AJ 1SKA (A2)+
5 odpadá AJ 3SMI (A1)
Coritar Jan
0 odpadá OV 3TRT (OV2A)
1 odpadá OV 3TRT (OV2A)
2 odpadá OV 3TRT (OV2A)
3 odpadá OV 3TRT (OV2A)
4 odpadá OV 3TRT (OV2A)
5 odpadá OV 3TRT (OV2A)
6 odpadá OV 3TRT (OV2A)
Dokoupilová Ivana
2 změna AJ 2TTM (A2)+
Doležel Aleš
1 odpadá OV 4OME (OV2A)
2 odpadá OV 4OME (OV2A)
3 odpadá OV 4OME (OV2A)
4 odpadá OV 4OME (OV2A)
5 odpadá OV 4OME (OV2A)
6 odpadá OV 4OME (OV2A)
Dosoudilová Irena
4 změna CH 1SKA (O2)+
5 odpadá TV 1IN (TV2)
7 změna TV 4OME (O1)+ Obecná absence třídy
Dostál Zdeněk
0 odpadá A 2MO
1 odpadá A 1AE
3 odpadá OD 2MO
Drexlerová Dagmar
3 odpadá T 2TTM (O1)
4 odpadá T 2TTM (O1)
5 změna T 1SN (O2)+
7 odpadá VZ 2TTM (O1)
Fojtík Zbyšek
2 odpadá TM 1PT
4 odpadá T 3SMI (O1)
5 odpadá VS 1PT
Hájek Josef
2 změna TV 2PN (O2)+
3 odpadá TV 3OME (O2)
4 odpadá TV 1PT
6 odpadá TV 3AKA (TV1)
7 odpadá TH 1AE
Holíček Tomáš
0 odpadá OV 2SKA (OV1A)
1 odpadá OV 2SKA (OV1A)
2 odpadá OV 2SKA (OV1A)
3 odpadá OV 2SKA (OV1A)
4 odpadá OV 2SKA (OV1A)
5 odpadá OV 2SKA (OV1A)
Holotíková Lada
6 odpadá VY 1IN
7 odpadá IVK 3SMI (O2)
Hradilová Barbora
4 odpadá PSP 3OME (O1)
6 změna EK 3SMI (O2)+
Chládek Jan
2 odpadá T 1ZP
3 změna T 1ZP+
5 změna MAT 2ZP+
7 odpadá OC 1IN
Ivanič David
0 odpadá ETE 4OME (O2) Obecná absence třídy
2 odpadá SU 2ZP
3 odpadá REZ 2OME (O2)
5 odpadá REZ 2OME (O2cv)
Jarotek Matouš
1 změna TV 2TTM (O3)+
4 změna TV 1SN (O2)+
5 odpadá TV 1IN (TV1)
6 odpadá TV 3AKA (TV2)
Jurečka Aleš
0 odpadá SU 1SN (O1) Obecná absence třídy
1 odpadá SU 1SN (O1)
Komínek Vladislav
0 odpadá OV 1MO (OV1A)
1 odpadá OV 1MO (OV1A)
2 odpadá OV 1MO (OV1A)
3 odpadá OV 1MO (OV1A)
4 odpadá OV 1MO (OV1A)
5 odpadá OV 1MO (OV1A)
Koutný Zdeněk
0 změna OV 3KZM (OV2A)+
1 změna OV 3KZM (OV2A)+
2 změna OV 3KZM (OV2A)+
3 změna OV 3KZM (OV2A)+
4 změna OV 3KZM (OV2A)+
5 změna OV 3KZM (OV2A)+
6 odpadá OV 3KZM (OV2A)
Koval Artur
0 odpadá ETE 1ME
2 odpadá EN 3AKA (O1)
3 odpadá A 3AKA (O1)
4 odpadá EPŘ 3AKA (O1)
5 odpadá ZE 1AE
6 odpadá ZE 1AE
Kubáček Miroslav
0 odpadá OV 2SKA (OV2A)
1 odpadá OV 2SKA (OV2A)
2 odpadá OV 2SKA (OV2A)
3 odpadá OV 2SKA (OV2A)
4 odpadá OV 2SKA (OV2A)
5 odpadá OV 2SKA (OV2A)
Kubáček Bohumil
0 odpadá OV 1MO (OV1C)
1 odpadá OV 1MO (OV1C)
2 odpadá OV 1MO (OV1C)
3 odpadá OV 1MO (OV1C)
4 odpadá OV 1MO (OV1C)
5 odpadá OV 1MO (OV1C)
Kubínová Jana
1 změna ON 2OME (O2)+
2 odpadá E 1IN
3 odpadá RJ 4OME (O1)
5 změna RJ 3OME (O1)+
Kulková Helena
0 odpadá TH 3OME
1 změna 2KZO (O2)+
2 změna 2OME (O2)+
5 změna 1SKA (O2)+
6 změna 3OME (O2)+
Kuncová Blanka
1 změna M 3AKA (O2)+
2 změna M 3OME (O2)+
3 odpadá M 1AE
4 odpadá F 2MO
6 odpadá F 2OME (O2)
Kunetová Jitka
1 odpadá OV 1OB
2 odpadá OV 1OB
3 odpadá OV 1OB
4 odpadá OV 1OB
5 odpadá OV 1OB
6 odpadá OV 1OB
Mádr Jaroslav
0 změna OV 1TRT (OV2)+
1 změna OV 1TRT (OV2)+
2 změna OV 1TRT (OV2)+
3 změna OV 1TRT (OV2)+
4 změna OV 1TRT (OV2)+
5 změna OV 1TRT (OV2)+
6 odpadá OV 1ZF (O3)
Majer Jakub
1 odpadá OV 1ME (OV2A)
2 odpadá OV 1ME (OV2A)
3 odpadá OV 1ME (OV2A)
4 odpadá OV 1ME (OV2A)
5 odpadá OV 1ME (OV2A)
6 odpadá OV 1ME (OV2A)
Malovaná Magda
2 odpadá SP 1SN (O1)
3 odpadá T 2KZO (O2)
4 odpadá IKT 3OME (O2)
5 odpadá IKT 3OME (O2)
6 odpadá KC 1SN (O1)
Marek Vladimír
2 odpadá IKT 1AE (IKT1)
3 odpadá IKT 3OME (O1)
6 odpadá IKT 2MO (IKT1)
7 odpadá IKT 2OME (O2)
Motal Jiří
0 změna OV 1KZM (OV1)+
1 změna OV 1KZM (OV1)+
2 změna OV 1KZM (OV1)+
3 změna OV 1KZM (OV1)+
4 změna OV 1KZM (OV1)+
5 změna OV 1KZM (OV1)+
6 změna OV 3KZM (OV1A)+
Nedvěd Lubomír
0 odpadá OV 3MO (OV1B)
1 odpadá OV 3MO (OV1B)
2 odpadá OV 3MO (OV1B)
3 odpadá OV 3MO (OV1B)
4 odpadá OV 3MO (OV1B)
5 odpadá OV 3MO (OV1B)
Nešpor Josef
2 odpadá IKT 1AE (IKT2)
3 změna EK 2PN (O2)+
4 odpadá 1IN
6 odpadá IKT 2MO (IKT2)
7 změna IKT 2KZO (O2)+
8 odpadá TH 1IN
Novotný Jiří
0 odpadá OV 2AE (OV1A)
1 odpadá OV 2AE (OV1A)
2 odpadá OV 2AE (OV1A)
3 odpadá OV 2AE (OV1A)
4 odpadá OV 2AE (OV1A)
5 odpadá OV 2AE (OV1A)
Ondráková Alena
1 odpadá EKM 4OME (O1)
3 odpadá 2OME (O1)
4 odpadá EKM 4OME (O1)
6 odpadá OPM 2OME (O1)
Papoušková Olga
1 odpadá 2MO
2 odpadá PN 4OME (O1)
3 změna 3SMI (O2)+
4 změna 2PN (O2)+
7 změna PS 2PN (O2)+
Pavlík Jiří
0 změna OV 1KZM (OV3)+
1 změna OV 1KZM (OV3)+
2 změna OV 1KZM (OV3)+
3 změna OV 1KZM (OV3)+
4 změna OV 1KZM (OV3)+
5 změna OV 1KZM (OV3)+
Pazdera Petr
2 odpadá VY 3SMI (O2)
3 odpadá T 2TTM (O2)
4 odpadá VY 3SMI (O2)
Penka Radim
0 odpadá OV 2AE (OV1B)
1 odpadá OV 2AE (OV1B)
2 odpadá OV 2AE (OV1B)
3 odpadá OV 2AE (OV1B)
4 odpadá OV 2AE (OV1B)
5 odpadá OV 2AE (OV1B)
Pleva Miloslav
0 odpadá OV 3TRT (OV1A)
1 odpadá OV 3TRT (OV1A)
2 odpadá OV 3TRT (OV1A)
3 odpadá OV 3TRT (OV1A)
4 odpadá OV 3TRT (OV1A)
5 odpadá OV 3TRT (OV1A)
6 odpadá OV 3TRT (OV1A)
Přecechtěl Vít
0 odpadá OV 2SKA (OV2B)
1 odpadá OV 2SKA (OV2B)
2 odpadá OV 2SKA (OV2B)
3 odpadá OV 2SKA (OV2B)
4 odpadá OV 2SKA (OV2B)
5 odpadá OV 2SKA (OV2B)
Rosek Lumír
8 odpadá ŘMV 3AKA (O1) závěrečné zkoušky
9 odpadá ŘMV 3AKA (O1) závěrečné zkoušky
Řehulka Pavel
0 odpadá OV 1TRT (OV1A)
1 odpadá OV 1TRT (OV1A)
2 odpadá OV 1TRT (OV1A)
3 odpadá OV 1TRT (OV1A)
4 odpadá OV 1TRT (OV1A)
5 odpadá OV 1TRT (OV1A)
Skácalová Drahomíra
1 změna M 2PN (O2)+
3 odpadá SMZ 1SN (O1)
4 změna M 2OME (O2)+
6 změna IKT 4OME (O1)+
Sládeček Jiří
1 změna M 3SMI (O2)+
2 změna M 1SKA (O2)+
4 odpadá OK 2TTM (O2)
5 změna M 2TTM (O3)+
7 odpadá OK 2TTM (O2)
Složilová Jana
0 odpadá OK 2TTM (O3) Obecná absence třídy
1 odpadá MAT 1IN
3 změna T 2TTM (O3)+
4 odpadá MAT 2TTM (O3)
5 odpadá T 1SN (O1)
Souček Ondřej
1 změna F 1SKA (O2)+
2 změna F 2KZO (O2)+
5 změna OK 2KZO (O2)+
6 změna OK 1ZP+
7 změna OK 1ZP+
Stašková Kateřina
1 změna AJ 3OME (O2)+
2 odpadá AJ 2TTM (A1)
3 odpadá AJ 1SKA (A1)
5 změna AJ 3SMI (A2)+
6 změna AJ 2KZO (O2)+
Stuška Leoš
0 odpadá OV 2IN (OV1B)
1 odpadá OV 2IN (OV1B)
2 odpadá OV 2IN (OV1B)
3 odpadá OV 2IN (OV1B)
4 odpadá OV 2IN (OV1B)
5 odpadá OV 2IN (OV1B)
6 odpadá OV 2IN (OV1B)
Sugraňes Soňa
4 odpadá AJ 1AE (A1)
Šenk Zdeněk
2 odpadá K 1SN (O2)
3 odpadá K 1SN (O2)
6 odpadá K 1SN (O2)
Štábl Petr
0 změna OV 3MO (OV1C)+
1 změna OV 3MO (OV1C)+
2 změna OV 3MO (OV1C)+
3 změna OV 3MO (OV1C)+
4 změna OV 3MO (OV1C)+
5 změna OV 3MO (OV1C)+
Tomiga Antonín
1 odpadá OV 1ME (OV2B)
2 odpadá OV 1ME (OV2B)
3 odpadá OV 1ME (OV2B)
4 odpadá OV 1ME (OV2B)
5 odpadá OV 1ME (OV2B)
6 odpadá OV 1ME (OV2B)
Ullmann Marek
0 změna OV 3KZM (OV1B)+
1 změna OV 4OME (OV2B)+
2 změna OV 4OME (OV2B)+
3 změna OV 4OME (OV2B)+
4 změna OV 4OME (OV2B)+
5 změna OV 4OME (OV2B)+
6 změna OV 3ZP+
Vašák Lukáš
0 odpadá OV 1MO (OV1B)
1 odpadá OV 1MO (OV1B)
2 odpadá OV 1MO (OV1B)
3 odpadá OV 1MO (OV1B)
4 odpadá OV 1MO (OV1B)
5 odpadá OV 1MO (OV1B)
Velfel Aleš
0 odpadá OV 2IN (OV1A)
1 odpadá OV 2IN (OV1A)
2 odpadá OV 2IN (OV1A)
3 odpadá OV 2IN (OV1A)
4 odpadá OV 2IN (OV1A)
5 odpadá OV 2IN (OV1A)
6 odpadá OV 2IN (OV1A)
Vyhlídal Václav
0 změna OV 3MO (OV1A)+
1 změna OV 3MO (OV1A)+
2 změna OV 3MO (OV1A)+
3 změna OV 3MO (OV1A)+
4 změna OV 3MO (OV1A)+
5 změna OV 3MO (OV1A)+
6 odpadá OV 1ZF (O1)
Zatloukalová Daniela
4 změna M 2KZO (O2)+
5 odpadá M 2MO
1. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1AE
2. - 7. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
1IN
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 8. les. Obecná absence třídy
1KZM
0. les., 2. - 5. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
1ME
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 6. les., 0. les. Obecná absence třídy
1MO
0. les., 2. - 5. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
1OB
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 6. les. Obecná absence třídy
1PT
2. - 7. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
1SKA
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 6. les., 0. les. Obecná absence třídy
1SN
2. - 6. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
skup O1: 0. les. Obecná absence třídy
1TRT
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 5. les., 0. les. Obecná absence třídy
1ZF
0. - 6. les. závěrečné zkoušky
1ZP
2. - 7. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
2AE
2. - 5. les., 0. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
2IN
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 6. les., 0. les. Obecná absence třídy
2KZO
2. - 7. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
2MO
1. les. Vydávání vysvědčení
0. les., 2. - 6. les. Obecná absence třídy
2OME
2. - 7. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
2PN
2. - 7. les., 1. les. Obecná absence třídy
2SKA
0. les., 2. - 5. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
2TTM
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 7. les. Obecná absence třídy
skup O3: 0. les. Obecná absence třídy
2ZP
2. - 7. les. Obecná absence třídy
1. les. Vydávání vysvědčení
3AKA
1. - 6. les. závěrečné zkoušky
skup O1: 8. - 9. les. závěrečné zkoušky
skup O2: 7. les. závěrečné zkoušky
3KZM
0. - 6. les. závěrečné zkoušky
3MO
0. - 5. les. závěrečné zkoušky
3OME
1. les. Vydávání vysvědčení
2. - 7. les., 0. les. Obecná absence třídy
3SMI
1. - 7. les. závěrečné zkoušky
3TRT
0. - 6. les. závěrečné zkoušky
3ZP
0. - 6. les. závěrečné zkoušky
4OME
1. - 6. les. Obecná absence třídy
skup O1: 7. les. Obecná absence třídy
skup O2: 0. les. Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
1ZP
Hodina: 1. les., Učitel: Zatloukalová Daniela