Střední škola polytechnická, 779 00 Olomouc, Rooseveltova 79
v
v

Změny v rozvrhu Saturday 2. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou