Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
v
v

Změny v rozvrhu Monday 17. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1IN DV
1KZM TR
1ME TR
1MO TR
1OB TR
1PT TR
1SN Absc TR
1TRT TR
1ZF TR
2AE TR
2IN TR
2OME TR
2PN TR
2SKA TR
3KZM TR
3MO TR
3OME DV TR
3TRT TR
3ZP TR DV
4OME TR
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bešina Štefan - - Fo - - Sl Kc Mk
Budinová Markéta .. -
Dokoupilová Ivana -
Dosoudilová Irena ..
Dostál Zdeněk ..
Fojtík Zbyšek -
Holotíková Lada ..
Hradilová Barbora - ..
Ivanič David -
Jarotek Matouš ..
Koval Artur - - -
Kubínová Jana - - Ja Ja Ja - Ja Ja
Kulková Helena .. -
Kuncová Blanka ..
Malovaná Magda ..
Nešpor Josef ..
Ondráková Alena ..
Papoušková Olga ..
Pazdera Petr .. ..
Skácalová Drahomíra ..
Sládeček Jiří ..
Složilová Jana .. -
Sugraňes Soňa - - - - - - - -
Ševčíková Barbora -
Zatloukalová Daniela ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
425 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bařinová Dagmar
před 5. hod dohled Škola 3. patro  
Budinová Markéta
1. les.Obecný pedagogický dohled
Dokoupilová Ivana
před 7. hod dohled Škola 2. patro  
1. les.Obecný pedagogický dohled
Dosoudilová Irena
1. les.Obecný pedagogický dohled
Dostál Zdeněk
0 přesun >> A 1ZF (O1)+ na 7. hod
7 přesun << A 1ZF (O1)+ 310 z 0. hod
1. les.Obecný pedagogický dohled
Fojtík Zbyšek
2 spojeno (Bš NE) SKV 2SKA (O2) 316
1. les.Obecný pedagogický dohled
Holotíková Lada
0 přesun >> SK 3KZM (O3)+ na 7. hod
7 přesun << SK 3KZM (O3)+ 308 z 0. hod
1. les.Obecný pedagogický dohled
Hradilová Barbora
4. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Chládek Jan
1 odpadá T 3ZP
Ivanič David
0 přesun >> SU 3KZM (O2) na 7. hod
1 změna T 1KZM (O2)+
7 přesun << SU 3KZM (O2) 304 z 0. hod
Jarotek Matouš
1. les.Obecný pedagogický dohled
Jašková Gabriela
2 supl. (Kb NE) E 1MO 216 dozor
3 supl. (Kb NE) E 1TRT (O2)+ 212 dozor
4 supl. (Kb NE) ON 3MO 214 dozor
6 supl. (Kb NE) E 1KZM (O3)+ 219 dozor
7 supl. (Kb NE) RJ 1OB 424 dozor
před 3., 5., 6. hod dohled Škola 2. patro  
Kulková Helena
0 přesun >> 4OME (O2)+ na 7. hod
7 přesun << 4OME (O2)+ 407 z 0. hod
1. les.Obecný pedagogický dohled
Kuncová Blanka
6 supl. (Bš NE) SZ 2PN (O1) 208 dozor
1. les.Obecný pedagogický dohled
Malovaná Magda
0 odpadá TH 1SN
1. les.Obecný pedagogický dohled
Marek Vladimír
1 odpadá IKT 3OME (O1) Třídnické práce
7 supl. (Bš NE) STR 2SKA (O2) 2.32 dozor
Nešpor Josef
0. les.Obecný pedagogický dohled
Ondráková Alena
0 přesun >> ZB 3OME (O1)+ na 7. hod
7 přesun << ZB 3OME (O1)+ 408 z 0. hod
1. les.Obecný pedagogický dohled
Papoušková Olga
1. les.Obecný pedagogický dohled
Pazdera Petr
0. - 1. les.Obecný pedagogický dohled
Skácalová Drahomíra
1. les.Obecný pedagogický dohled
Sládeček Jiří
0 přesun >> MAT 3TRT (O2) na 7. hod
5 supl. (Bš NE) STR 1ME 208 dozor
7 přesun << MAT 3TRT (O2) 205 z 0. hod
před 4. hod dohled Škola 2. patro  
1. les.Obecný pedagogický dohled
Složilová Jana
0 přesun >> VV 2OME (O2) na 7. hod
7 přesun << VV 2OME (O2) 414 z 0. hod
7 přesun >> TH 3KZM na 21.1. 7. hod
1. les.Obecný pedagogický dohled
Souček Ondřej
před 6. hod dohled Škola 2. patro  
Stašková Kateřina
1 odpadá AJ 1SN (A1)
Šenk Zdeněk
1 změna T 1TRT (O2)+
Ševčíková Barbora
4. les.Obecný pedagogický dohled
Zatloukalová Daniela
1. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1IN
0. les. distanční výuka
1KZM
6 E O1 219 supluje Ja (Kb)
6 E O2 219 supluje Ja (Kb)
6 E O3 219 supluje Ja (Kb)
1. les. Třídnické práce
1ME
5 STR 208 supluje Sl (Bš)
1. les. Třídnické práce
1MO
0 A přesun >> na 17.1. 7. hod
2 E 216 supluje Ja (Kb)
7 A 310 přesun << Dz z 0. hod
1. les. Třídnické práce
1OB
7 RJ 424 supluje Ja (Kb)
1. les. Třídnické práce
1PT
1. les. Třídnické práce
1SN
0. les. Obecná absence třídy
1. les. Třídnické práce
1TRT
3 E O1 212 supluje Ja (Kb)
3 E O2 212 supluje Ja (Kb)
1. les. Třídnické práce
1ZF
0 A O1 přesun >> na 17.1. 7. hod
0 SK O2 přesun >> na 17.1. 7. hod
7 A O1 310 přesun << Dz z 0. hod
7 SK O2 308 přesun << Ho z 0. hod
1. les. Třídnické práce
2AE
1. les. Třídnické práce
2IN
1. les. Třídnické práce
2OME
0 ZB O1 přesun >> na 17.1. 7. hod
0 VV O2 přesun >> na 17.1. 7. hod
7 ZB O1 408 přesun << Od z 0. hod
7 VV O2 414 přesun << Szj z 0. hod
1. les. Třídnické práce
2PN
6 SZ O1 208 supluje Kc (Bš)
1. les. Třídnické práce
2SKA
2 SKV O2 316 spojí Fo (Bš)
7 STR O2 2.32 supluje Mk (Bš)
1. les. Třídnické práce
3KZM
0 SU O2 přesun >> na 17.1. 7. hod
0 SK O1 přesun >> na 17.1. 7. hod
0 SK O3 přesun >> na 17.1. 7. hod
7 SU O2 304 přesun << Iv z 0. hod
7 SK O1 308 přesun << Ho z 0. hod
7 SK O3 308 přesun << Ho z 0. hod
7 TH přesun >> na 21.1. 7. hod
1. les. Třídnické práce
3MO
4 ON 214 supluje Ja (Kb)
1. les. Třídnické práce
3OME
0 ZB O1 přesun >> na 17.1. 7. hod
7 ZB O1 408 přesun << Od z 0. hod
skup O1: 1. les. Třídnické práce
skup O2: 0. les. distanční výuka
3TRT
0 MAT O2 přesun >> na 17.1. 7. hod
7 MAT O2 205 přesun << Sl z 0. hod
1. les. Třídnické práce
3ZP
1. les. Třídnické práce
4. les. distanční výuka
4OME
0 O1 přesun >> na 17.1. 7. hod
0 O2 přesun >> na 17.1. 7. hod
7 O1 407 přesun << Kl z 0. hod
7 O2 407 přesun << Kl z 0. hod
1. les. Třídnické práce
Pedagogický dohled u třídy:
1IN
Hodina: 0. les., Učitel: Nešpor Josef
1KZM
Hodina: 1. les., Učitel: Hradilová Barbora
1ME
Hodina: 1. les., Učitel: Dokoupilová Ivana
1MO
Hodina: 1. les., Učitel: Dostál Zdeněk
1OB
Hodina: 1. les., Učitel: Ondráková Alena
1PT
Hodina: 1. les., Učitel: Papoušková Olga
1SN
Hodina: 1. les., Učitel: Malovaná Magda
1TRT
Hodina: 1. les., Učitel: Budinová Markéta
1ZF
Hodina: 1. les., Učitel: Bešina Štefan
2AE
Hodina: 1. les., Učitel: Sládeček Jiří
2IN
Hodina: 1. les., Učitel: Pazdera Petr
2OME
Hodina: 1. les., Učitel: Holotíková Lada
2PN
Hodina: 1. les., Učitel: Fojtík Zbyšek
2SKA
Hodina: 1. les., Učitel: Jarotek Matouš
3KZM
Hodina: 1. les., Učitel: Složilová Jana
3MO
Hodina: 1. les., Učitel: Kuncová Blanka
3OME
Hodina: 0. les., Skupina: O2, Učitel: Pazdera Petr
Hodina: 1. les., Skupina: O1, Učitel: Kulková Helena
3TRT
Hodina: 1. les., Učitel: Dosoudilová Irena
3ZP
Hodina: 1. les., Učitel: Zatloukalová Daniela
4OME
Hodina: 1. les., Učitel: Skácalová Drahomíra